Despre

Despre O.A.M.G.M.A.M.R.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională nonguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesiunea de asistent medical.

Profesiunea de asistent de farmacie se asimilează profesiunii de asistent medical.

OAMGMAMR işi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

OAMGMAMR acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali si moaselor din România. OAMGMAMR are autonomie instituţională şi işi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile, etc.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România filiala Mehedinti include peste 1500 de membri si este reprezentantul asistenţilor medicali si moaselor din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România filiala Mehedinti poate colabora cu organizaţii similare din alte ţări.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România filiala Mehedinti se organizează şi funcţionează în baza ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 , privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ca persoană juridică de drept public.

Sediul OAMGMAMR filiala Mehedinti este în Municipiul Dr.Tr.Severin, Bld.Mihai Viteazu nr.4, bl.2,sc. ap.8 Ca organizaţie profesională Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România filiala Mehedinti apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi. De asemenea, apără onoarea profesională a asistenţilor medicali, precum şi respectarea de către aceştia, a obligaţiilor ce le au faţă de pacienţi şi de sănătatea publică.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România filiala Mehedinti acţionează prin toate mijloacele legale pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului acesteia.