EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, astfel:

  • În data de 01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

  • În data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

  • După aprobarea Metodologiei de examen vom reveni cu precizari

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

1.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-generalist.doc

2.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-obstetrica-ginecologie-moasa.doc

3.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-radiologie.doc

4.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-laborator.doc

5.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-farmacie.doc

6.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-igiena-si-sanatate-publica.doc

7.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-balneofizioterapie.doc

8.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-nutritie-si-dietetica.doc

9.Tematica-si-bibliografie-asistent-medico-social.doc

10.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-stomatologie-asistenta-dentara.doc

11.Tematica-si-bibliografie-asistent-medical-igienist-de-cabinet-stomatologic.doc

Notă: În cazul în care bibliografia de examen va suferi modificări, aceasta va fi actualizată cu 60 de zile înainte de data desfășurării probelor de examen.

_________________________________//////////////////____________________________________________________

            SECRETARIAT 2020

Vă informăm că demersurile pentru organizarea și derularea examenului de grad principal-sesiunea 2020 se suspendă, acesta urmând a se organiza la o dată la care condițiile de sănătate publică o vor permite.

În prezent, măsura se justifică din următoarele motive:

  • creșterea, la nivel național, a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19;
  • dificultatea identificării, în toate filialele, a unor spații corespunzătoare și suficiente pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a examenului, pentru asigurarea distanței minime obligatorii în sala de examen (spații suplimentare față de anii precedenți, nr. suficient de săli de examen, crearea de circuite funcționale speciale pentru accesul și ieșirea din săli de examen a candidaților, a membrilor comisiilor de examen și a supraveghetorilor, gestionarea fluxului de candidați pentru evitarea aglomerării, verificarea temperaturii acestora, etc.);
  • necesitatea creșterii numărului de personal necesar pentru organizarea și desfășurarea examenului (colectiv tehnic/colectivul de supraveghere a examenului/responsabili săli/etc.);
  • măsuri suplimentare pentru dezinfecția sălilor/spațiilor, înainte și după examen;
  • creșterea riscului de îmbolnăviri cu COVID-19 la etapa de depunere și verificare a dosarelor, pentru cei care depun dosarele fizic la sediul filialei;
  • creșterea riscului de îmbolnăviri între candidați și membrii comisiilor de supraveghere și corectură a lucrărilor în zilele de desfășurare a examenului;

Cu stimă,

Biroul executiv al OAMGMAMR Mehedinți

                                                                     ***********************

TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2020

Asistent medical generalist-Tematica și bibliografie

Moașe-O.G.-Tematica și bibliografie

Farmacie-Tematica și bibliografie

BFT-Tematica și bibliografie

Stomatologie-Tematică și bibliografie

Radiologie-Tematică și bibliografie

Medico-Social-Tematică și bibliografie

Igienă și sănătate publică-Tematică și bibliografie