PUNCTE DE VEDERE…

Demersuri

Problematica echivalării studiilor- punctul de vedere al OAMGMAMR

Având în vedere atât importanța pe care problematica echivalării o are pentru membrii organizației noastre cât și dezinformările și acuzațiile pe care le-am observat în mediul online, mass-media și rețelele sociale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) își face cunoscut punctul de vedere cu privire la această problemă.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu se poziționează împotriva echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de școli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioare. Mai mult, OAMGMAMR, prin reprezentarea directă a D-lui Președinte Mircea Timofte, a participat la ședința Comisiei de Dialog Social,  din 25 februarie 2016, al cărei obiectiv a fost inițierea unui proces de soluționare a acestei probleme. În cazul în care va fi invitată, organizația noastră intenționează să participe și pe viitor la asemenea întâlniri, oferind consultanță pentru rezolvarea acestei provocări.

Solicitarea privind echivalarea studiilor contravine în momentul de față legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 1/2011, care prevede în Articolul 120:

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate și care potrivit articolului 174 stipulează: În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal.

În contextul dat, considerăm eficient ca toate organizațiile care vor să demareze inițiative de rezolvare a problemei, să le adreseze către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, nu către Ministerul Sănătății, așa cum s-a făcut până în acest moment, acest organism fiind direct responsabil de formarea asistenților medicali.

Astfel, una din soluțiile pe care le vedem posibile este acreditarea de către ARACIS a unui program de scurtă durată  în sistemul de educație superioară, la care să aibă acces numai absolvenți ai școlilor postliceale, program în urma căruia asistentele medicale să devină absolvente de studii superioare. Ținem să menționăm, totuși, că universitățile care vor decide să deruleze un astfel de program, nu vor putea accepta sub umbrela programului decât un număr restrâns de participanți, întrucât trebuie să respecte standardele de calitate impuse (proporționalitatea directă între cadre didactice și studenți, existența unei baze materiale suficiente, etc.).

Mai mult, considerăm că propunerea desființării școlilor postliceale de profil este o soluție extremă și poate fi văzută ca având caracter discriminatoriu și limitativ, încălcând o serie de principii care stau la baza legii învățământului, printre care principiul asigurării egalității de șanse și principiul incluziunii sociale.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională și de reglementare cu rol de a elabora norme și reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, astfel încât profesioniștii să asigure pacienților servicii de calitate, în condiții de siguranță și securitate. Așadar, subliniem că, indiferent de maniera în care se va soluționa aceasta speță, atenția organizației noastre se va îndrepta în mod constant spre calitatea procesului de educație și formare al asistenților medicali, care va determina calitatea serviciilor oferite pacienților.

În final, OAMGMAMR atrage atenția tuturor organizațiilor care reprezintă interesele  cadrelor medicale asupra responsabilității pe care o avem în interpretarea actelor normative și modalitatea sinceră și dezinteresată în care transmitem mesajele către grupurile noastre țintă.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Președinte

Mircea Timofte