Program specializări pentru asistenții medicali

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea „Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali„, vă aducem la cunoștință noile conditii de înscriere și participare la programele de specializare, după cum urmează:

 1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie încadrați pe posturi în specialitatea respectivă;
 2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unități sanitare publice sau private și autorități locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
 3. Participarea la programele de specializare a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încadrați cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse;
 5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea programului și în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
 6. Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea la noul program de specializare, pentru anul 2018, se realizează în perioada 01 august 2017 – 30 septembrie 2017, iar unitățile sanitare publice sau private interesate pot trimite pe adresa de e-mail: asistentimed@snspms.ro, următoarele documente:

 1. Solicitarea de înscriere va avea atașat următorul formular completat de instituția sanitară care solicită înscrierea angajaților (descarca formularwww.snspms.ro) în următoarele două forme:
  -fisier EXCEL editabil,
  -varianta semnata si apoi scanata in format JPG sau PDF.
 2. Carte de identitate – copie
 3. Adeverință de salariat încadrat în specialitatea pt. care se solicită înscrierea

După repartizarea participanților pe centre de pregătire, tabelele nominale vor fi afișate pe acest site.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la o dată și la o locație care vor fi anunțate ulterior. Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:

 1. diplomă sau certificat de absolvire care atestă specialitatea de asistent medical generalist sau de pediatrie;
 2. certificat de membru și aviz anual de liberă practică;
 3. carte de identitate;
 4. dovada plății taxei de participare (taxa de participare/cursant va fi afişată pe site);

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
-contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134

Pentru factură se va contacta serviciu contabilitate la nr. 0212520425 (centrala) Factura se eliberează doar la cerere.
Durata programului este de aproximativ 6 luni, cursuri de zi. Orarul cursului va fi comunicat cursanţilor de către responsabilul de curs la prima întalnire.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro)