Metodologia de reatestare prof 2018

Metodologie-reatestare-2018

Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Metodologia de reatestare prof 2018

Igienist de cabinet stomatologic-Tematica si bibliografie gr.pr 2017

ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

Tematică examen grad principal – 2017

 APARATURA DE CABINET

-Unitul dentar: prezentare părţi componente; diferenţieri în construcţie, comenzi şi modul de funcţionare, întreţinerea zilnică, defecţiuni, anexe;

-Aparatura de sterilizare:

 • Etuva 50 dmc-100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
 • Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
 • Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
 • Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere ;
 1. INSTRUMENTAR NECESAR ACTULUI MEDICAL STOMATOLOGIC:

a)Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală)

b)Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare;

c)Instrumentar pentru tratamentul endodontic;

d)Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic, etc.);

III. PREVENIREA CARIEI DENTARE:

-Prevenirea cariei dentare prin administrare de fluor:

-Metode de administrare generală a fluorului;

-Metode de fluorizare locală;

-Prevenirea cariei prin controlul dietei;

 1. PREVENIREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE:

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei respiratorii;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei masticatorii;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei funcţiei deglutiţiei;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiilor fonatorii;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea dezechilibrului muscular;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea obiceiurilor vicioase;

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin urmărirea evoluţiei dinţilor temporari;

-Reeducarea funcţională prin exerciţii  şi miogimnastică şi antrenament muscular. Program de prevenire primară a anomaliilor dento-maxilare.

 1. PREVENIREA PARADONTOPATIILOR MARGINALE CRONICE:

-Detartrajul; tehnici de detartraj (manual, mecanic, finisarea suprafeţelor dentare detartrate);

 1. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN STOMATOLOGIE ŞI CHIRURGIE BMF

-Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării;

-Pregătiri preextracţionale ale bolnavului şi ale cabinetului.

BIBLIOGRAFIE

 1. Boboc Gh: Anomaliile dento-maxilare, Ed. Medicala, Bucuresti 1971;
 2. Boboc Gh.: Aparatul dento-maxilar-formare şi dezvoltare, Ed. Medicală Bucureşti 1979;
 3. Burlibaşa C.: Chirurgie orală şi maxilo-facială, Ed. Medicala Bucuresti 1995;
 4. Firu P, Zarnea L.: Stomatologie infantilă, Ed. Medicală Bucureşti 1973
 5. Firu P. Cojocaru C, Itcou R.: Prevenirea dizarmoniilor dento-alveolo-maxilare la copii,                  Ed. Medicală, Bucureşti 1991;
 6. Gafar M, Site M, Andreescu C.: Metode şi tehnici curente în odontologie, Ed. Medicală Bucureşti 1980;
 7. Gafar M, Andreescu C.: Odontologie şi Parodontologie, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti 1983;
 8. Gall I.: Asistenţa stomatologică, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti 1971;
 9. Gall I, Oltean D, Serb H, Tolea M, Vizireanu M: Practica stomatologică. Parodontologia.               Ed. Medicală Bucureşti 1977;
 10. Gall I, Cutcudache M, Gaugan C-tin, Tolea M, Oltean D. Practica stomatologică. Odontologia- Ed. Medicală Bucureşti 1979;
 11. Gănuta N, Canavea I.: Anestezia în stomatologie şi chiurgia maxilo-faciala, Casa de Editură Edimpex – Speranţa, Bucureşti 1993;
 12. Grecu I, Neamţu M, Enescu L.: Implicaţiile biologice şi medicale ale chimiei anorganice,                Ed. Junimea, Iaşi 1982;
 13. Niculescu T.: Manual de patologie profesională,  vol. II, Ed. Medicală Bucureşti 1987;
 14. Paun L.: Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane, Ed. Medicala Bucureşti 1988;
 15. Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
 19. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 20. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 21. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 22. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 24. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Igienist de cabinet stomatologic-Tematica si bibliografie gr.pr 2017

Programul de specializare Asistenți Medicali pentru anul 2017-2018

În baza Ordinului M.S. nr. 613/2013, Ministerul Sănătății organizează prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, programe de specializare în specialitățile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneofizioterapie, Nutriție și dietetică, Igienă și sănătate publică.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menționat, la programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa numai asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie.

Înscrierea pentru anul de învățământ 2017-2018 se face în perioada 01 august-30 septembrie 2017, iar unitățile sanitare publice sau private interesate pot trimite pe adresa de e-mail asistentimed@snspms.ro următoarele documente:
・ solicitarea din partea instituției, însoțită de tabelul nominal cu asistenții medicali angajați pentru care se solicită înscrierea, specializarea dorită și datele de contact ale instituției (modelul se poate descărca de pe site-ul www.snspms.ro);
・ copie carte identitate participant.

Repartiția participanților pe centre de pregătire va fi afișată pe site-ul SNSPMPDS București. În urma efectuării repartizării, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la o dată și o locație care vor fi anunțate ulterior pe aceeași adresă de site (www.snspms.ro).

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente în copie:
・ diplomă sau certificat de absolvire studii în specialitățile asistent medical generalist sau de pediatrie;
・ certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual pentru exercitarea profesiei;
・ adeverință de salariat;
・ carte de identitate și date de contact (număr de telefon și adresă de e-mail);
・ dovada plății taxei de participare (cuantumul taxei de participare/cursant va fi afişată pe site).

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro)

Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Programul de specializare Asistenți Medicali pentru anul 2017-2018

Demersuri OAMGMAMR pentru echivalare studii PL cu studii superioare

demersuri

Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Demersuri OAMGMAMR pentru echivalare studii PL cu studii superioare

Metodologia de desfasurare a examenului de grad pr 2016

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENŢI MEDICALI

GENERALIŞTI, MOAŞE, ASISTENŢI MEDICALI, SURORI MEDICALE ȘI OFICIANŢI

MEDICALI

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale.

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali;

Art.2. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R, organizează examenul de grad principal pentru profesioniștii prevăzuți la art.1, anual, în sesiuni naționale.

Art.3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor de organizator, O.A.M.G.M.A.M.R colaborează cu Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publica județene și a Municipiului București, denumite în continuare direcțiile de sănătate publică, în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a examenului de grad principal.

Art.4.(1) În vederea organizării și susținerii examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R constituie o comisie centrală de examen și comisii de examen judeţene şi a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen;

(2) La solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R, Ministerul Sănătății desemnează reprezentanți în comisia centrală de examen, iar direcțiile de sănătate publică desemnează reprezentanți în comisiile de examen locale;

1(3) Pentru eficientizarea activităților organizatorice, preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale de examen, constituie colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, care funcționează pe lângă comisia centrală de examen și respectiv, pe lângă comisiile locale de examen .

Art. 5.(1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) Etapa I, eliminatorie -verificarea dosarelor de înscriere;

b) Etapa a II a – verificarea cunoştinţelor prin test- grilă.

(2) Sunt declaraţi promovați candidaţii care obțin la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

(3) Rezultatele finale ale examenului se validează prin decizie a președintelui O.A.M.G.M.A.M.R.

Art.6. Testul-grilă și respectiv grila de corectură se elaborează de către Comisia de elaborare a subiectelor, constituită conform prevederilor art.15 alin.(1).

Art. 7. – (1) O.A.M.G.M.A.M.R. publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” şi pe site-ul www.oamr.ro. cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal;

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examenul de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;

d) locul şi perioada de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.

(3) Pentru o mai bună informare cu privire la organizarea și susținerea examenului de grad principal, anunțul de examen poate fi publicat și pe site-urile Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.

Art.8. Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează, pe specialităţi, de către cadre didactice și formatori acreditați în domeniu, se aprobă de către președintele O.A.M.G.M.A.M.R. şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-ul www.oamr.ro.

Art.9. Suma de participare la examen se stabilește prin hotărâre a Biroului executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii;

2CAPITOLUL II. Atribuţii şi responsabilități care revin O.A.M.G.M.A.M.R și filialelor sale judeţene şi a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale, în organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali.

Art.10 (1) În organizarea și desfășurarea examenului O.A.M.G.M.A.M.R are următoarele atribuţii şi responsabilităţi :

a) asigurarea managementului examenului cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

b) elaborarea, aprobarea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului ;

c) organizarea și monitorizarea activităților de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal ;

d) aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen precum și publicarea acestora pe site-ul www.oamr.ro, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii ;

e) publicarea anunţului de examen;

f) informarea și instruirea reprezentanților nominalizați de direcţiile de sănătate publică in comisiile de examen locale cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal;

g) stabilirea, aprobarea sumei de participare la examen şi încasarea acesteia;

h) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare desfășurării activității comisiei centrale de examen și a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă aceasta, în limita bugetului stabilit;

i) asigurarea spaţiilor necesare funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, precum și asigurarea dotării acestora cu mijloace adecvate de birotică și de securizare a informațiilor ;

j) asigurarea activităţilor de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.) precum și asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, cu încadrarea în limita bugetului stabilit;

k) validarea rezultatelor finale ale examenului prin decizie a președintelui O.A.M.G.M.A.M.R;

l) încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborarea subiectelor şi a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen;

m) întocmirea documentelor pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea 3examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen şi efectuarea acestor plăţi în limita bugetului stabilit;

n) virarea sumelor pentru plata activității comisiilor locale de examen și a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituite pe lângă acestea, în baza documentelor justificative întocmite și înaintate de filiale;

o) achiziţionarea și tipărirea certificatelor de grad principal, în limita bugetului stabilit precum și transmiterea acestora după semnare către filiale în baza listelor nominale a candidaților promovați întocmite de acestea.

(2) În organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali, filialele au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

b) asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării la nivel local a examenului de grad principal;

c) asigurarea logisticii precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului. În acest sens filialele desemnează colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal la nivel local ;

d) achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;

e) elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen locale şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui comisiei centrale de examen;

f) organizarea și efectuarea înscrierii candidaţilor cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie;

g) încheierea contractelor civile cu persoanele desemnate în componenţa comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului la nivel local;

h) întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale de examen, a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit;

i) eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.

CAPITOLUL III. Constituirea şi atribuţiile comisiilor de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor şi respectiv a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali, precum şi responsabilitatea membrilor acestora.

Art. 11. Componența şi atribuţiile comisiilor de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor şi respectiv a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal:

(1) Comisia centrală de examen este formată din:

a) preşedinte:

– un vicepreşedinte al O.A.M.G.M.A.M.R, desemnat de președintele O.A.M.G.M.A.M.R.;

b) vicepreşedinţi:

– un reprezentant nominalizat de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

– 2 vicepreşedinți ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

c) membri:

– 1 – 2 reprezentanţi nominalizați de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

– 1 – 2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.

d) secretari: 1 – 2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

(2) Componenţa comisiei centrale de examen se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului;

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 12. Comisia centrală de examen are următoarele atribuţii:

a) analizează propunerile de constituire a comisiilor locale de examen şi le supune spre aprobare preşedintelui comisiei centrale, în termenul prevăzut la art.13 alin.(2);

b) propune componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, programul de lucru şi atribuţiile acesteia şi coordonează activitatea acestei comisii;

5c) propune componenţa colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, de pe lângă comisia centrală de examen;

d) organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea testelor – grilă şi a grilelor de corectură, păstrarea în condiţii de securitate şi transmiterea electronică a acestora la comisiile locale de examen conform prezentei metodologii;

e) asigură instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi respectiv cu privire la utilizarea aplicaţiei informatice destinate în acest scop;

f) coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a testului – grilă şi pentru finalizarea sesiunii de examen;

g) coordonează activităţile specifice utilizării aplicaţiei informatice destinată desfăşurării examenului de grad principal;

h) elaborează instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului – grilă, prezentate candidaţilor de către responsabilii sălilor de examen;

i) soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului – grilă;

j) analizeză şi soluţionează eventualele contestaţii depuse la comisiile locale de examen;

k) asigură verificarea cataloagelor şi examenului întocmite la nivelul comisiilor locale;

l) îndeplinește activitățile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului.

Art. 13 (1) Comisiile locale de examen sunt formate din:

a) preşedinte: -preşedintele filialei sau înlocuitorul legal al acestuia;

b) vicepreşedinte:- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică;

c) membri: – 2 – 5 reprezentanţi ai filialei, în funcţie de numărul candidaţilor;

d) secretar: un reprezentant al filialei.

(2) Componenţa comisiilor locale de examen se aprobă de către preşedintele comisiei centrale de examen, la propunerea preşedinţilor filialelor şi cu minim 15 zile înainte de data începerii examenului.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.

Art. 14. Comisiile locale de examen au următoarele atribuţii :

a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;

b) formularea propunerii de constituire, când este cazul, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, de pe lângă comisia locală de examen;

c) stabilirea colectivelor tehnice care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul, precum şi a colectivelor tehnice care asigură multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate, a documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen;

d) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi introducerea datelor acestora în aplicaţia informatică destinată în acest scop;

e) verificarea dosarelor de înscriere cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admiși la înscriere;

f) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal;

g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului – grilă;

h) elaborarea documentelor necesare pentru organizarea și desfășurarea operativă a sesiunii de examen, prevăzute de prezenta metodologie precum și de instrucțiunile aprobate pentru sesiunea în cauză;

i) înregistrarea contestaţiilor precum și soluționarea celor care intră în competența comisiei locale de examen;

j) înaintarea către comisia centrală de examen pentru soluţionare a contestațiilor care, conform prezentei metodologii, nu fac obiectul de soluționare a comisiei locale de examen;

k) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor probleme administrative și organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi măsurile luate în aceste situaţii;

7l) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului –grilă asupra modului de desfășurare a probei;

m) înaintează comisiei centrale de examen documentele necesare validării rezultatelor finale ale examenului și le afișază la sediul filialei precum și pe site-ul acesteia.

Art. 15 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din 2 – 3 cadre didactice sau după caz, formatori acreditaţi, pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examenul;

(2) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, preşedintele comisiei centrale de examen aprobă componenţa comisiei de elaborare a subiectelor precum şi programul de lucru şi atribuţiile acesteia, în baza propunerilor înaintate de membrii comisiei centrale de examen;

(3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 16 (1) Nu pot face parte din componenţa comisiei centrale de examen, a comisiilor locale de examen şi a comisiei de elaborare a subiectelor, cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor;

(2) La numirea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei 1 la metodologie.

Art. 17 În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de specialităţi pentru care se organizează examen, preşedintele comisiei centrale şi preşedinţii comisiilor locale de examen stabilesc colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.

Art. 18 (1) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia, pentru securitatea testelor – grilă şi a grilelor de corectură elaborate;

8(2) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului – grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor, sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane;

(3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele tehnice prevăzute la alin.

(1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei 2 la metodologie.

CAPITOLUL IV. Înscrierea candidaţilor.

Art. 19 (1) La examenul de grad principal, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– liceu sanitar;

– şcoală postliceală sanitară;

– colegiu medical universitar;

– facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;

b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condițiile legii, în funcția de asistent medical

cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susținere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

(3) Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul candidaților cu formare profesională

efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii.

Art.20 (1) La înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile

prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în

original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu

originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazurile prevăzute la art.19 alin.(3) candidatul va depune copia diplomei

obținută în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia

documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

– experiența profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii la

examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare,

indiferent de nivelul acestuia;

– condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul

de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind

reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de

către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind

reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de

voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta

va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea

competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi

legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

10Art. 21 (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor, în termenul stabilit prin publicaţia de examen;

(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidați şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins ”;

(3) Lista candidaţilor declaraţi „Admis” la înscriere se afişează la sediul filialei care a operat înscrierea şi se transmite, electronic, prin aplicaţia informatică, comisiei centrale de examen;

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile nesoluţionate de Comisiile locale de examen se soluționează de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art.22.(1) Suma de participare la examen se restituie în cazul:

– candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;

– candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.

(2) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere;

(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

CAPITOLUL V. Organizarea şi desfăşurarea testului – grilă.

Art. 23 (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen alcătuiește testul – grilă precum şi grila de corectură pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examenul de grad principal;

(2) Testul – grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns;

(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect;

(4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

11Art.24 Întrebările testului-grilă trebuie să respecte următoarele criterii:

a) conţinutul întrebării să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 25 (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului -grilă şi a grilei de corectură cu cel mult 3 zile înainte de începerea probei, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R.;

(2) Testul – grilă şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în locaţia stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

Art.26 (1) Testul – grilă se transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale de examen, cu 2 ore înainte de începerea probei, conform instrucţiunilor comisiei centrale de examen;

(2) În cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor – grilă nu se poate efectua în 2 ore datorită numărului mare de candidaţi înscrişi, testul – grilă se transmite cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de examen. În această situaţie, preşedinţii comisiilor locale de examen asigură multiplicarea şi păstrarea testelor – grilă în condiţiile stabilite la alin. (3);

(3) Testul – grilă se multiplică de către persoanele desemnate de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de securitate, în spaţiile stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta;

(4) Multiplicarea testului – grilă se face într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de principal, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

Art.27 Grila de răspuns se transmite comisiilor locale de examen cu cel mult 7 zile înainte de începerea probei şi se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examen de grad principal , la care se asigură şi o rezervă de 50% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

12Art.28. (1) Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea probei;

(2) Grila de corectură se multiplică, pe folie transparentă, într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de principal.

Art.29.(1) După multiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin:

a) un plic/pachet sigilat cu testele – grilă pentru specialitatea asistent medical generalist;

b) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru specialitatea asistent medical generalist;

c) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent medical generalist;

d) un plic/pachet sigilat cu testele – grilă pentru fiecare din celelalte specialităţi;

e) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru fiecare din celelalte specialităţi;

f) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru fiecare din celelalte specialităţi.

(2) Plicurile/pachetele cu documentele de examen se transportă, în condiţii de siguranţă, de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen.

Art.30 (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul – grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi;

(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul – grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.

Art.31 Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:

a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua probei până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul – grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;

b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului – grilă;

c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;

13d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;

e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test – grilă şi o grilă de răspuns;

f) până la începerea probei, acesta precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora;

g) identifică şi anulează prin înscrierea sintagmei „Anulat” sub semnătura proprie, testele – grilă şi grilele de răspuns care conţin semne distinctive;

h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen sintagma „Retras”;

i) întocmeşte proces – verbal în cazul în care are loc un eveniment deosebit;

documentul este semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă;

j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;

k) verifică răspunsurile din grila de răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut;

l) ambalează în plicuri grilele de răspuns corectate separat de grilele nefolosite, care se ambalează impreună cu grilele cu menținea „Retras” și cele cu mențiunea „Anulat”. Pe fiecare plic se menționează seria, numărul de candidați și numărul de grile conținut;

m) predă secretarului comisiei locale de examen sau președintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezența a cel puțin unui supraveghetor și a 2 candidați, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate și semnate de cei nominalizați în formulare, catalogul cu rezultatele obținute la testul-grilă și unde este cazul, procesul- verbal prevăzut la lit. i).

Art.32 (1) Candidatului căruia i s-a anulat grila de răspuns, i se eliberează, la cerere, o nouă grilă cu respectarea prevederilor art.31 lit. f) și ale art.36 alin.(1) precum şi a principiului transparenţei. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei;

(2) Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau şi testul – grilă.

Art.33 În timpul desfăşurării testului – grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă şi nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane cu excepţia membrilor comisiei locale de examen.

Art. 34 (1) În ziua examenului responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 08.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă;

14(2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului – grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate;

(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber. Excepţie fac perechile soţ – soţie, fraţi – surori, care au obligaţia, sub sancţiunea eliminării din examen, să semnaleze responsabilului de sală, pentru a fi aşezaţi separat unul de celălalt;

(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor – grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen;

(5) În prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului – grilă primite de la comisia centrală de examen;

(6) În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, motivul eliminării se consemnează în procesul – verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 35 Pachetele conţinând testele – grilă şi grilele de răspuns se deschid în ziua de examen la ora 09.30, în prezenţa tuturor responsabililor de sală, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele – grilă şi grilele de răspuns.

Art. 36 (1) În ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test – grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns;

(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil;

(3) Din momentul primirii testelor – grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi;

(4) Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv;

15(5) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila filialei şi semnează.

Art. 37 După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea acesteia.

Testul – grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de la începerea probei.

Art. 38 (1) În ziua de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură;

(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului – grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.

Art. 39 (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă;

(2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu;

(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct;

(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10;

(5) După corectare, pe grila de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de către responsabilul de sală care a efectuat corectura, de către cei 2 candidaţi care au asistat la aceasta, precum și de către titular pentru luare la cunoștință.

Titularul grilei de răspuns semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.

Art. 40 (1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului – grilă în termen de 24 de ore de la data afișării de către comisia locală de examen a rezultatelor obținute la examenul de grad principal. Contestațiile se depun la secretarul comisiei locale de examen;

(2) Contestaţiile privind punctajul obținut la testul-grilă se soluţionează de către comisia locală de examen iar cele privind conținutul întrebărilor se soluționează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere;

(3) În termenul prevăzut la alin.(2), modul de soluționare a contestației se transmite petentului precum și comisiei locale de examen în cazul contestațiilor privind conținutul întrebărilor.

16Art.41. La expirarea termenului prevăzut la art.40 alin. (2), comisiile locale de examen întocmesc Procesul Verbal de desfășurare a examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa 3 la metodologie.

CAPITOLUL V. Validarea rezultatelor.

ART.42 (1) În termen de 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, comisiile locale de examen transmit comisiei centrale de examen, în format electronic și pe supot de hârtie, procesul verbal prevăzut la art.41 însoțit de tabelul nominal al candidaților în ordine alfabetică, cu rezultatele finale, pe specialității, semnat de comisia locală de examen și ștampilat cu ștampila filialei în cauză, însoțit de procesul verbal;

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin.(1) comisia centrală de examen centralizează rezultatele examenului și le înaintează președintelui O.A.M.G.M.A.M.R spre validare, în termen de 48 de ore.

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale.

Art. 43 (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin „Certificat de grad principal”, întocmit conform anexei 4 la metodologie;

(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R. candidaților promovați, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă și pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedinţii filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cerere, candidaților promovați, adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Art. 44 (1) Formularele certificatelor de grad principal se procură de către O.A.M.G.M.A.M.R;

(2) Întocmirea, eliberarea, evidența și gestiunea certificatelor de grad principal, se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii a O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 45 (1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva O.A.M.G.M.A.M.R. şi respectiv a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ;

(2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei centrale de examen se aplică ştampila O.A.M.G.M.A.M.R, iar pe toate documentele întocmite la nivelul comisiilor locale de examen se aplică ştampila filialei organizatoare.

Art. 46. Certificatele sau adeverințele de grad principal emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, rămân valabile și conferă titularilor toate drepturile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 47. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Metodologia de desfasurare a examenului de grad pr 2016

Stomatologie-Tematica si bibliografie gr pr 2017

ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE

Tematica examen grad principal – 2017

 A .PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN MEDICINA INTERNĂ ŞI SPECIALITĂŢILE ÎNRUDITE:
1. Administrarea medicamentelor

 1. Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale
  – Resuscitarea respiratorie
  – Resuscitarea cardiacă
  B. PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN CHIRURGIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ
  1. Dezinfecţia, asepsia şi antisepsia
  2. Traumatismele maxilo-faciale
  – Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
  – Fracturi de mandibulă
  – Fracturile maxilarului superior
  – Traumatisme dento-parodontale
  3. Hemoragia
  4. Şocul
  5. Asfixia
  6. Inflamaţii ale glandelor salivare
  7. Dentiţia:
  – Erupţia dentară la dinţii temporari şi permanenţi
  – Particularităţi anatomice ale dinţilor temporari şi permanenţi
  – Molarul de 6 ani
  8. Afecţiuni ale dinţilor şi parodonţiului:
  – Distrofiile dentare
  – Caria simplă şi complicaţiile ei
  – Pulpita
  – Gangrena pulpară
  9. Infecţiile oro-maxilo-faciale
  – Herpesul bucal
  – Stomatita ulcero-membranoasă
  – Flegmonul planşeului bucal
  – Supuraţiile difuze
  – Abcesele lojilor superficiale
  – Abcesele periosoase
  – Osteita oaselor maxilare
  – Osteomielita oaselor maxilare
  10.Malformaţiile congenitale ale feţei şi maxilarelor:
  – Formele anatomo-clinice
  – Tulburările funcţionale
  – Tratamentul
  11.Tumori:
  – Clasificarea tumorilor osoase – de părţi moi
  – Tumori benigne
  – Tumori maligne
  12. Profilaxie stomatologică:
  – Igiena orală individuală
  – Profilaxia primară a cariei dentare
  – Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
  – Detartrajul
  13. Aparatura de sterilizare:

-Etuva 50 dmc-100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

-Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere ;

-Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării;

-Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală)

-Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare;

-Instrumentar pentru tratamentul endodontic;

-Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic, etc.);

– Pregătiri preextracţionale a bolnavului şi a cabinetului.

 1. Protetică dentară:
  – Câmpul protetic edentat total
  – Examenul pacientului edentat
  – Aplicarea şi adaptarea protezelor totale
  – Amprentarea câmpului protetic edentat total
  – Stomatopatiile protetice
  15. Radiologie dentară:
  – Teleradiografia cranio-facială
  – Tehnici şi metode radiologice şi imagistice folosite în diagnosticul stomatologic şi chirurgie oro-maxilo-facială

BIBLIOGRAFIE
1. F. Chiru, G. Chiru si L. Moraru – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sanatos – Ed. Cison 2001;
2. Titircă Lucreţia– Urgenţe medico-chirugicale – Sinteze – Editura Medicală, Bucuresti – 2006;
3. E. Hutu, Păuna M, Bodnar VEdentaţia totală . Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, Ed. A III-a – 1998;
4.C. BurlibaşaChirurgie orală şi maxilo-facială – Ed. Medicală Buc. 1999;
5. Silvian Daşchievici, Mihăilescu M.- Chirurgie pentru cadre medii- Ed. Medicală Buc. 2007;
6. Lucretia Titircă – Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Medicala 1998-vol. II 2003;
7. Livia ZarneaPedodonţie, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1993;

 1. Gafar M, Site M, Andreescu C.: Metode şi tehnici curente în odontologie, Ed. Medicală Bucureşti 1980;
 2. Gall I.: Asistenţa stomatologică, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti 1971;
 3. Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 9. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 10. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Stomatologie-Tematica si bibliografie gr pr 2017

Medico-social-Tematica si bibliografie gr pr 2016

ASISTENT MEDICO-SOCIAL

Tematică examen grad principal – 2017

 1. 1. Conceptele de politică socială, securitate socială, protecţie socială, asigurare socială;
 2. 2. Asistenţa socială în sistemul general al protecţiei sociale;
 3. 3. Istoricul asistenţei sociale în România;
 4. 4. Sistemul Naţional de Asistenţă Socială (Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială);
 5. 5. Fundamentele asistenţei sociale:

– Sistemul de cunoştinte;

– Sistemul de valori specifice ale Asistenţei Sociale;

– Abilităţi şi deprinderi practice în Asistenţa socială;

– Codul etic al profesiunii de Asistent Social;

– Standarde etice;

– Particularităţi ale practicii Asistenţei sociale;

 1. 6. Dimensiunea medicală a asistenţei sociale;
 2. 7. Asistenţa socială la nivel individual, comunitar, societal;
 3. 8. Necesitatea cunoaşterii în asistenţa socială (cunoaştere spontană, cunoaştere ştiinţifică);
 4. 9. Nevoile umane şi problematica socială;
 5. 10. Teorii ale asistenţei sociale:

– generale;

–  specifice:

–  participării;

–  ataşamentului;

–  identităţii;

–  pierderii;

–  îngrijirii.

 1. 11. Caracteristici ale relaţiei dintre persoana aflată în dificultate şi Asistentul Social;
 2. 12. Metode şi tehnici de investigare în asistenţa socială – specificitatea acestora;
 3. 13. Observaţia şi ghidul de observaţie în asistenţa socială;
 4. 14. Etapele întrevederii în asistenţa socială;
 5. 15. Interogarea-specificitatea ei în asistenţa socială;
 6. 16. Interviul în asistenţa socială, caracteristici şi obiective;
 7. Desfăşurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea şi acordarea de informaţii, acordarea de sfaturi, sprijin;
 8. 18. Fazele anchetei sociale;
 9. 19. Tehnici specifice de intervenţie socială în asistenţa socială, în funcţie de natura asistatului, beneficiarului, nevoile acestuia şi scopul urmărit, în rezolvarea problemei sociale;
 10. Evaluarea în procesul de asistenţă socială şi managementul de caz;
 11. Activitatea în echipă în practica asistenţei sociale;
 12. 22. Tehnici de intervenţie socială în criză;
 13. 23. Supervizarea în asistenţa socială;
 14. Protecţia socială a Drepturilor Copilului;

– Comisia pentru protecţia drepturilor copilului;

– Serviciul public specializat pentru protecţia copilului;

– Măsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate;

– Legislaţia specifică protecţiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

– Asistenţa socială a problemelor legate de actele de identitate ale copilului de vârsta de 15-18 ani;

– Asistenţa socială a adolescentului instituţionalizat;

 1. 25. Asistenţa socială a persoanelor abuzate:

– Persoanele abuzate: copii, femei, vârstnici;

– Grila de observare a efectelor abuzului şi neglijării;

– Rolul asistentului medico-social în intervenţia socială în criză.

 1. Asistenţa socială a familiei:

– Modalităţi de investigare a problematicii medico-sociale a vieţii de familie;

– Investigarea problemelor morale ale familiei;

– Investigarea relaţiei copii-părinţi;

– Rolul asistentului medico-social în consolidarea nucleului familial;

 1. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice:

– Definiţia persoanei vârstnice;

– Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice;

– Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului şi evaluarea gradului de dependenţă (Fişa sociogeriatrică);

– Legislaţia Asistenţei Sociale la vârstnici (Legea 17/2000-  republicată- privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice);

– Instituţionalizarea vârstnicului şi alternative la instituţionalizare;

– Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;

 1. Evaluarea asistenţială a unui bolnav psihic având în vedere etapele examenului clinico-psihiatric;
 2. 29. Asistenţa socială a victimelor violenţei domestice: femeile şi copiii:

– Definirea violenţei domestice;

– Rolul asistentului medico-social în intervenţia în criză;

 1. 30. Asistenţa socială acordată lăuzelor în maternitate;
 2. 31. Asistenţa socială a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare şi a grupurilor entice;
 3. 32. Asistenţa socială a persoanelor cu HIV;
 4. Investigarea medico-socială în bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.
 5. 34. Investigarea medico-socială a problemelor legate de consumul de alcool, drog.
 6. Asistenţa socială a delincvenţilor:

– Definirea delincvenţilor;

– Problematica socio-medicală a delincvenţei;

– Tehnici specifice de investigare socială în asistenţa socială a delincvenţilor;

– Rolul asistentului medico-social în prevenirea delincvenţei juvenile;

 1. 36. Protecţia socială a persoanelor cu handicap:

– Definiţia persoanei cu handicap în legislaţia română;

– Instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;

– Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte şi a copilului;

– Legislaţia în vigoare privind protecţia specială a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, Ordinul nr.725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 761/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav, Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa);

– Drepturile persoanelor cu handicap;

– Drepturile copiilor cu handicap;

– Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

– Rolul asistentului medico-social în reinserţia socială a persoanelor cu handicap şi integrarea psihosocială a copiilor cu handicap.

BIBLIOGRAFIE

 1. Bocancea şi Cristian Neamţu: Elemente de Asistenţă Socială – Editura Polirom-Iaşi 1999;
 2. Manoiu F, Epureanu VAsistenţa Socială în România-Editura ALL Bucureşti- 1996;
 1. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000;
 3. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice 794/380 din  7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002;
 4. Ordinul Secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 90/09.08.2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701 din 25 septembrie 2002;
 1. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739/23.09.2016, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr.124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  58 din 29 februarie 2008 ;
 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobată prin Legea nr. 173/2011;
 2. Legea nr. 292 /20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012
 2. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 4. Ordinul nr. 1306/1883/17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, publicat în Monitorul official al României nr. 994/09.12.2016;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Medico-social-Tematica si bibliografie gr pr 2016

Laborator-Tematica si bibliografie gr pr 2017

ASISTENT MEDICAL LABORATOR

Tematica examen grad principal – 2017

 1. Hemoglobina: structură, funcţii;
 2. Eritrocitul: structură, funcţii, variaţii;
 3. Anemia feriprivă -simptome, investigaţii de laborator;
 4. Anemia megaloblastică- simptome, investigaţii de laborator;
 5. Anemiile hemolitice- simptome, investigaţii de laborator;
 6. Leucocitul-structură, forme, variaţii;
 7. Leucemia granulocitară cronică – simptome, investigaţii de laborator;
 8. Leucemia limfatică cronică: simptome, investigaţii de laborator;
 9. Trombocitul şi seria trombocitară;
 10. Hemostaza-faza intrinsecă şi extrinsecă;
 11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;
 12. Colesterolul sanguin (surse, valori, importanţă clinică);
 13. Formarea ureei: urogeneza-semnificaţie clinică;
 14. Formarea acidului uric – semnificaţie clinică;
 15. Sucul gastric: compoziţie, explorare de laborator;
 16. Materii fecale-compoziţie, explorare de laborator;
 17. Urina-compoziţie, explorare de laborator;
 18. Diagnosticul de laborator în infecţiile TBC;
 19. Tromboza;
 20. Infarctul;
 21. Inflamaţia;
 22. Tumori maligne-caractere de malignitate, exemple;
 23. Ciroza hepatică;
 24. Infecţii nosocomiale: definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării;
 25. Toxiinfectiile alimentare-definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării prin coprocultură;
 26. Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţă;
 27. Metode de laborator în vederea prevenirii contaminării cu agenţi patogeni;
 28. Virusurile-caracterizare generală, cultivare, tehnica de recoltare şi de lucru a probelor necesare pentru examenele virusologice;
 29. Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic;
 30. Hematopoieza-definiţie, celule şi organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei;
 31. Boala Hodgkin-cauze, aspecte patologice, investigaţii de laborator;
 32. Diabetul zaharat-afecţiune metabolică. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina şi determinarea glicemiei;

Microbiologie

 1. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură;
 2. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a acestora;
 3. Sterilizarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la sterilizare;
 4. Recoltarea produselor biologice, a apei şi alimentelor pentru examenele de laborator: recoltarea şi transportul produselor patologice (sânge, secreţii purulente, secreţii uretrale şi vaginale, exudat nazo-faringian, spută, urină, materii fecale); recoltarea apei pentru examenul bacteriologic şi fizio-chimic; recoltarea alimentelor pentru controlul sanitar;
 5. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native şi colorate; coloranţii folosiţi în bacteriologie şi tipuri de coloranţi;
 6. Patogenitatea microorganismelor şi procesul infecţios-patogenitatea, virulenţa, toxigeneza, surse de infecţie, multiplicarea bacteriilor şi evoluţia infecţiilor;
 7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene: imunitatea naturală şi imunitatea dobândită (antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, imunitatea mediată celular, imunitatea activă, vaccinurile, imunitatea pasivă, seroprofilaxia).
 8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 9. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 10. Bacilii gram (-): E.colli, Salmonella, Schigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 11. Bacilul difteric, b. tuberculos, b. cărbunos-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 12. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase şi b. botulinic- habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 13. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenţa la agenţi chimici şi biologici, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator.

Virusologie

 1. Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie şi structură;
 2. Multiplicarea virusurilor şi metodele de cultivare a acestora (pe animale de laborator, pe ouă embrionate, pe culturi de celule).

Parazitologie

 1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;
 2. Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: clasificare, mod de înmulţire, caractere de patogenitate;
 3. Încrengatura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniide: morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;
 4. Încrengatura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae: morfologie, ciclu evolutiv, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;

Entomologie

 1. Clasa arachnidae, familia Ixodidae, familia Sarcoptidae: morfologie, evoluţie, mod de transmitere, rol patogen, diagnostic de laborator;
 2. Clasa Insecta, familia Culicidae, familia Muscidae, familia Pulicidae, familia Pediculidae: morfologie, evoluţie;
 3. Mijloace de combatere a artropodelor: măsuri profilactice, măsuri distructive (metode mecanice, fizice, chimice şi biologice).

Micologie

 1. Morfologia, înmulţirea, nutriţia, toxinele şi rolul patogen al ciupercilor.

BIBLIOGRAFIE

 1. Apăteanu VladRecoltarea, conservarea şi transfuzia de sânge, Editura Medicală Bucureşti 1997;
 2. Aramă Sorin ŞtefanExplorări funcţionale, Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti 2007;
 3. Buiuc DumitruMicrobiologie medicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995;
 4. Debeleac Lucia, I. Popescu-DrandaMicrobiologie, Editura Medicală Amalteea, Bucureşti 1994;
 5. Dimache Gheorghe, Panaitescu DanMicrobiologie şi parazitologie medicală, Editura Uranus, Bucureşti 1994;
 6. Enache Florica, Stuparu MariaDiagnosticul de laborator în hemostaza, Editura ALL, Bucureşti 1998;
 7. Gherman IoanCompediu de parazitologie clinică-Editura ALL, Bucureşti 1993;
 8. Lotreanu VictorAnalize medicale, Editura CNI, Bucureşti 2000;
 9. Mihele DenisaBiochimie clinică-metode de laborator, Editura Medicală, Bucureşti, 2000;
 10. Popescu Mut DeliaHematologia clinică- Editura Medicală Bucureşti, 2001;
 11. Sajin Maria, Adrian CostacheCurs de anatomie patologică- Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2005;
 12. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 15. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 16. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 18. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Laborator-Tematica si bibliografie gr pr 2017

Nutritie-Tematica si bibliografie gr pr 2017

ASISTENT MEDICAL NUTRIŢIE – DIETETICĂ

Tematica examen grad principal 2017

 1. BOLI INTERNE

Notă: candidaţii vor cunoaşte fiecare afecţiune: definiţie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic

 1. Boli ale aparatului respirator

– Pneumonii şi bronho-pneumonii;

– Pleurezii;

 1. Boli ale aparatului cardio-vascular

– Valvulopatii;

– Pericardite;

– Infarct miocardic;

– Insuficienţa cardiacă;

– Hipertensiunea arterială;

– Ateroscleroza;

 1. Boli ale aparatului digestiv

– Gastrite acute şi cronice;

– Ulcer gastric şi duodenal;

– Complicaţiile stomacului operat;

– Enterite;

– Colopatii funcţionale;

– Enterocolita acută;

– Colite;

– Rectocolita ulcero-hemoragică;

– Hepatite acute şi cronice;

– Ciroza hepatică;

– Colecistite litiazice şi nelitiazice;

– Diskinezia biliară;

– Pancreatite acute şi cronice;

– Peritonite;

 1. Boli ale aparatului urinar

– Glomerulonefrite acute şi cronice;

– Sindrom nefrotic;

– Nefropatii interstiţiale şi tubulare;

– Insuficienţa renală acuta şi cronică;

– Litiaza renală;

 1. Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice

– Anemii;

– Leucemii;

 1. Boli reumatismale

– R.A.Ac.;

 1. Boli de nutritie

– Diabet zaharat;

– Obezitatea;

– Denutriţia;

– Hiperlipidemii;

– Guta;

 1. Boli prin carenţe vitaminice şi minerale

– Avitaminoza A;

– Rahitismul;

– Tetania;

– Carenţe de vitamina E;

– Beri-Beri;

– Scorbut;

– Pelagra;

 1. INFECŢII INTRASPITALICEŞTI ŞI PROFILAXIA LOR

III. NOŢIUNI DE IGIENĂ ALIMENTARĂ

– cerinţele igienico-sanitare faţă de modul de alcătuire a raţiei alimentare; nevoia de proteine, lipide, glucide, săruri minerale şi vitamine. Nevoile energetice ale organismului, modul de alcătuire a unei raţii alimentare;

– cerinţele igienico-sanitare faţă de alimente: modificarea calităţii igienice a alimentelor datorită scăderii valorii nutritive, alterării lor, infectării, infestării sau impurificării lor chimice;

– cerinţele igienico-sanitare faţă de produsele alimentare, carne şi produsele din carne, peştele, laptele şi produsele de lapte, ouă, grăsimile, cerealele, legumele, conservele, fructele, zaharul şi produsele zaharoase, băuturile, condimentele.

– Cerinţele igienico-sanitare faţă de păstrarea, transportul şi pregătirea alimentelor;

– Cerinţele igienico-sanitare faţă de unităţile de alimentaţie colectivă: blocul alimentar din spitale, sanatorii, colectivităţi de copii, etc.

 1. PRINCIPII DE ALIMENTAŢIE SPECIFICĂ COPIILOR

– Necesităţile de principii nutritive ale copiilor;

 1. TEHNICILE SPECIALE DE PREGĂTIRE A PREPARATELOR DIETETICE

– Preparate dietetice pentru adulţi:

 1. a) Dietoterapia în patologia gastro-intestinală: ulcer gastric, duodenal, enterite, rectocolite, diaree, constipaţie;
 2. b) dietoterapia în patologia hepatobiliară-hepatita epidemică, hepatita cronică, criza hepatică, icter, colecistite, litiaza biliară;
 3. c) dietoterapia în patologia nutriţională: carenţe nutritive, obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii.
 4. d) dietoterapia în HTA.

BIBLIOGRAFIE

 1. Constantin BorundelManual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 2009;
 2. BocârneaBoli infecţioase şi epidemiologie – Ed. Infoteam 1999;
 3. Daşchievici S. şi Mihăilescu M.Chirurgie-Editura Medicală 2007;
 4. Mogoş – Alimentaţia în bolile de nutriţie şi metabolism – Vol I si II- Ed. Didactică şi Pedagogică – Bucureşti 1998;
 5. Lucreţia Titircă – Urgenţele Medico-Chirurgicale-Sinteze pentru cadre medii – Ed. Medicală 2006;
 6. Ordinul ministrului sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Controlul infecţiilorGhid privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile de asistenţi medicali – Autor: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti – Editat în anul 2001;
 8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 11. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 12. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;

 

Posted in Fără categorie | Comentariile sunt închise pentru Nutritie-Tematica si bibliografie gr pr 2017